Namazın sünnetleri nelerdir?

namaz.jpg (563×350)

Soru : Namazın sünnetleri nelerdir?
Cevap: Namazın sünnetleri şunlardır:
1- Abdest alırken misvâk kullanmak.
2- İftitâh tekbîrinde ve vitrin kunût tekbîrinde, ellerini kulaklara kaldırmak.
3- İftitâh ve kunût tekbîrlerinde, avuçları kıbleye çevirmek.
4- Kıyâmda sağ elin baş ve ince parmaklarını sol elin bileşine başlamak.
5- İftitâh tekbîrinden sonra elleri göbeğin altına bağlamak.
6- Her namazın ilk rek’atinde Sübhâneke okumak.
7- İlk rek’atte, Sübhâneke’den sonra, E’ûzü okumak.
8- Bütün rek’atlerde, Fâtiha-i Şerîfenin başında, Besmele okumak.
9- İmâm Veled- dâllîn dedikte, imâm ve cemâ’at ve yalnız kılan, kendisi Fâtihayı bitirdikte, yavaşça âmin demek.
10- Kıyâmdan rükû’a inerken tekbîr almak.
11- Rükû’da ellerini dizlerinin üzerine koyup, parmaklarını açmak.
12- Rükû’da üç kerre Sübhâne rabbiyel’azîm demek.
13- Rükû’da beli ile başı bir hizâda olmak.
14- Rükû’dan kalkarken, Semi’allahü limen hamideh demek.
15- Rükû’dan kalktıktan sonra, Rabbenâ lekelhamd demek.
16- Kıyâmdan secdeye inerken, Allahü ekber demek.
17- Secdede üç kerre Sübhâne rabbiyela’lâ demek.
18- Birinci secdeden kalkarken, Allahü ekber demek.
19- Tekrar secdeye inerken, Allahü ekber demek.
20- Secdede, el parmaklarını bitiştirmek.
21- Secdede dizlerini yere koyup, uyluklarını karnından ayırmak
22- İkinci secdeden kalkarken, Allahü ekber demek.
23- Sağ ayağını dikip, sol ayağının üzerine oturmak.
24- Ka’de-i ahîrede, son oturuşta salevât okumak.
25- Topukları, kıyâmda birbirinden dört parmak eni kadar uzak, rükü’da, kavmede ve secdede bitişik tutmak.
26- İmâmın intikâl tekbîrlerini yüksek sesle söylemesi.
27- Namazı sarık veya takke ile kılmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir