NAMAZ ÇEŞİTLERİ

NAMAZ ÇEŞİTLERİ

 

Hanefîler dışındaki çoğunluk, vâcip hüküm kategorisini kabul etmedikleri için namazı genel olarak farz ve nâfile şeklinde iki gruba ayırmışlardır.

Hanefîler’e göre ise namazlar:

  1. a) farz,
  2. b) vâcip,
  3. c) nâfile olmak üzere üç çeşittir.

Bununla birlikte Hanefîler arasında farklı gruplamalar da bulunmaktadır.

Bunlardan birine göre namazlar;

  1. a) Allah’ın farz kıldığı (mektûbe) namazlar,
  2. b) Hz. Peygamber’in sünnetiyle sabit olan (mesnûn) namazlar,
  3. c) nâfile namazlar olmak üzere üç çeşittir.

Hz. Peygamber’in sünnetiyle sabit olan namazlar da vâcip olan ve vâcip olmayan kısımlarına ayrılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir