Hanımların Namazı Cemaatle Kılması

Hanımların namazı cemaatle kılması vacip değildir. Bu ko­nuda âlimler icmâ etmiştir. Ancak hanımların cemaate katılması caizdir ve bu hususta hiçbir ihtilaf söz konusu değildir.

Hanımların cemaatle namaz kılması iki şekilde olabilir;

a) Hanımların, Hanım İmam Arkasında Namaz Kılması:

 

Hanımların, kendilerine imamlık yapacak bir hanımın arka­sında cemaat olarak namaz kılmaları üç nedenle caizdir. Bunlar;

  1. Cemaatle namaz kılmanın faziletini bildiren hadisler ‘ge­nel lafızlarla’ nakledilmiştir. Örneğin, Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); ‘cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namaz­dan yirmi yedi derece daha faziletlidir [1] buyurmuştur.
  2. Hanımların, hanımlara namaz kıldırmasını yasaklayan hiçbir nas bulunmamaktadır.

III. Ummü Seleme, Âişe radiyallahu anhumâ gibi bazı sa­habe hanımların uygulamaları, hanımların hanımlara imamlık yapabileceğini göstermektedir.

Rîta el-Hanefiyye; ‘Âişe (radiyallahu anhâj’rtın kendilerine aralarında durarak farz namaz kıldırdığını’ rivayet etmiştir.[2]

Ammâr ed-Dühenî, kabilesi arasında ‘Huceyra’ denilen bir hanımdan naklediyor; Vmmü Seleme (radiyallahu anhâ) ha­nımlara namazda aralarında durarak, imamlık yapmıştır.[3]

Sahabe hanımların bu uygulamalarıyla birlikte, hanımların hanımlara imamlık yapmasının meşruluğuna muhalif her hangi-bir görüşün de bulunmayışı, bunun caiz olduğuna delildir. Ayrıca âlimlerden, bunun mubah olduğuna dair birçok delil nakledil­miştir. -En doğrusunu Allah bilir-

[1] Buhâri, 645; Müslim, 650.

[2] Abdurrezzâk, el-Musannef, 3/141; Dârekutnî, 1/404; Beyhakî, 3/131. Varyantlarıyla birlikte ‘sahih’tir.

[3] Abdurrezzâk, el-Musannef, 3/140- Beyhakî, 3/131; Şafiî, Müsned, 53; Dârekutnî. 1/405; Varyantlarıyla birlikte ‘sahih’tir.

Kaynak : HANIMLAR İÇİN İSLÂM İLMİHALİ – Malik el-Misri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir