Bir Çocuğun İmamlığında Namaz Kıunabilir Mi

Soru : Bir Çocuğun İmamlığında Namaz Kıunabilir Mi?

Namaz kıldıracak çocuk, namazın ilmine sahip ve mümeyyiz olduğu takdirde arkasında namaz kılınabilir. Nitekim Amr bin Se­leme 6 veya 7 yaşında iken kendi kabilesine namaz kıldırmıştır.

Amr bin Seleme radiyallahu anh anlatıyor; ‘Yaşadığımız böl­ge, Peygamber (saUallâhu aleyhi vesellem)Jin ziyaretçilerinin yol güzergâhındaydı. Ziyaretten dönenler bize uğrar ve Rasulullah (saUallâhu aleyhi ve sellem)’m konuşmalarını anlatırlardı. Ben zeki bir çocuktum. Bu sayede, Kuranı Kerim’den birçok (sure) ezberlemiştim. Babam, kabilesinden bir heyetle birlikte Peygam­ber (saUallâhu aleyhi ve sellem)’e elçi olarak gitmişti. Peygamber (saUallâhu aleyhi ve sellem) de onlara namazı öğretip; ‘Kuranı en çok bileniniz size imam olsun’ buyurmuştu. Aralarında, Ku-ran-ı Kerimi en çok bilenleri bendim. Bu nedenle beni öne ge­çirip imam yaptılar. Üzerime sarı küçük bîr hırka giyerek onlara namaz kıldırıyordum. Henüz 6 veya 7 yaşlarındaydım. Secdeye vardığım zaman hırka vücudumdan sıyrılıp kasılıyordu. Kadın­lardan biri; «İmamınızın avret mahallini bizden gizleyiniz» dedi. Bunun üzerine bana Umman kumaşından bir gömlek satın aldı­lar. [14]

Hanefî, Mâliki ve Hanbelî mezhebine göre, farz na­mazlarda imamhk için buluğa ermiş olmak şarttır. Şafiî mezhebine göre ise, buluğa ermeyen, mümeyyiz çocu­ğun imamlığı caizdir.[15]

 

[14] Buhârî, 4302; Ebû Dâvûd, 585; Nesâî, 2/80.

[15] Bkz. El-Cezîrî, el-Mezâhibu’1-Erbao, 1/362. fÇev.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir